Ingvald Falch

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. september 2015

Født 1963 i Bærum
Juridisk embetseksamen 1989
Møterett for Høyesterett 1995

LL.M. (Master of Law), University of Cambridge, 1996
Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 1986-1988
Advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten, 1989-1999
Dommerfullmektig, Vesterålen sorenskriverembete, 1990-1991
Advokat og partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, 1999-2015
Styremedlem, fra 2009 styreleder i Advokatfirmaet Schjødt AS, 2003-2014
Medlem, fra 2009 leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett, 2007-2014

Høyesterettsdommer fra 1. september 2015

Til toppen