Kristin Normann

Tiltrådt som høyesterettsdommer 9. august 2010

Født 1954 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1982

Dr. juris 1994
Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 1979
Advokatfullmektig Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen 1983-1984
Kst. lagdommer Borgarting lagmannsrett 2003 (høsten)
Amanuensis, stipendiat, 1. amanuensis og professor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 1985-2007 (permisjon fra 2006)
Partner Advokatfirmaet Selmer DA 2006-2010

Høyesterettsdommer fra 9. august 2010

Til toppen