Per Erik Bergsjø

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. mars 2012

Født 1958 i Levanger
Juridisk embetseksamen 1985

Møterett for Høyesterett 2000
Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 1983-84
Konsulent, førstekonsulent og lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1986-89 Dommerfullmektig, Lyngen sorenskriverembete/Nord-Troms tingrett, 1989-90 Tingrettsdommer, Nord-Troms tingrett, 1990-93 Advokat, Advokatfirma Vogt & Co, 1993-95 Partner, Advokatfirma Vogt & Co DA/Vogt & Wiig AS, 1995-2012

Høyesterettsdommer fra 1. mars 2012

Til toppen