Jens Edvin A. Skoghøy

Tiltrådt som høyesterettsdommer 12. oktober 2020

Født 1955 i Tromsø
Juridisk embetseksamen 1980
Dr. juris 1990

Advokat med møterett for Høyesterett 1988
Dommerfullmektig Tromsø byrett 1980-1981
Sekretær for Straffelovkommisjonen 1981
Forskningsstipendiat Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo 1982
Privatpraktiserende advokat 1983-1987
Utdanningsstipendiat, Universitetet i Tromsø 1988-1990
Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1990-1998
Høyesterettsdommer 1998-2017
Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2017-2020

Høyesterettsdommer fra 12. oktober 2020

Til toppen