Kine Elisabeth Steinsvik

Tiltredelse som høyesterettsdommer 5. august 2019

Født 1976 i Sandnessjøen
Juridisk embetseksamen 2001

Førstekonsulent, Justisdepartementet, Lovavdelingen 2002-2003
Advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 2003-2014
Konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 2006-2007
Særskilt oppnevnt mekler hos Riksmekleren (ass. riksmekler fra 2018), 2013-  
Lagdommer i Borgarting lagmannsrett, 2014-2019

Høyesterettsdommer fra 5. august 2019

Til toppen