Wenche Elizabeth Arntzen

Tiltrådt som høyesterettsdommer 29. september 2014

Født 1959 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1986
Møterett for Høyesterett 1993

Konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, 1986-1987
Dommerfullmektig ved Larvik tingrett, 1987-1988
Advokat ved Regjeringsadvokatembetet, 1989-2003
Konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, 1994
Advokat/partner i Kluge advokatfirma DA, 2003-2007
Advokatforeningens disiplinærutvalg, 2005-2007
Tingrettsdommer ved Oslo tingrett, 2007-2014
Medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), 2009

Høyesterettsdommer fra 29. september 2014 

Til toppen