Wilhelm Matheson

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. november 2009

Født 1955 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1982

Stipend til vitenskapelige studier fra Otto Løvenskiolds Legat (1983) og Henrik Steffens Studienstipendum (1983)
Vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo, 1979-80
Gjesteforsker, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland, 1984-85
Medlem av Justisdepartementets arbeidsgruppe til utarbeidelse av lovregler om standardisert erstatning til barn, 1986, NOU 1987:4
Dommerfullmektig Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete 1987-88
Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling, 1983-88
Advokatfullmektig Mellbye, Schjoldager, Sejersted, Tenden 1989
Advokat og partner i advokatfirmaet Wiersholm 1990-2009

Høyesterettsdommer fra 1. november 2009

Til toppen