Historie

Katedralskolens bibliotek i Dronningens gate 15
Åpningen av Høyesterett fant sted i lånte lokaler i Katedralskolens bibliotek i Dronningens gate 15. Høyesterett ble den siste av statsinstitusjonene som fikk flytte inn i eget hus. Foto: Ukjent/Oslo Museum

30. juni 1815 åpnet Høyesterett, Norges øverste domstol, for første gang. Dette var et viktig steg for en ny og selvstendig nasjon.

Åpningen fant sted i lånte lokaler, i Katedralskolens bibliotek i Dronningens gate 15 i Kristiania, og Johan Randulf Bull (1749–1829) som på den tiden var stiftamtmann i Bergen, ble rettens første leder (justitiarius). Han ble sammen med de seks øvrige dommerne, utnevnt i statsråd 27. september 1814. 

Til toppen