Høyesteretts sammensetning

Høyesteretts plass 1946
Høyesteretts plass 1946 Foto: Ukjent/Oslo Museum

Fra artikkel skrevet av Aage Thor Falkanger i Høyesteretts informasjonsbok

Høyesteretts første dommere ble utnevnt i statsråd 27. september 1814. Johan Randulf Bull (1749–1829) ble rettens leder (justitiarius). Han kom fra stillingen som stiftamtmann i Bergen, men hadde tidligere vært justitiarius ved Akershus stiftsoverrett. I tillegg til ham ble det utnevnt seks dommere (eller assessorer som det het den gang), og Høyesterett fikk da det antall dommere som etter Grunnloven § 89 (senere § 88) skulle dømme i den enkelte sak. Ut over 1800-tallet økte antallet assessorer. I tillegg ble det oppnevnt ekstraordinære assessorer – særlig fra 1880-tallet og noen tiår fremover.

Les mer om Høyesteretts sammensetning

Til toppen