Tidligere høyesterettsdommere

Arnfinn Bårdsen

Høyesterettsdommer fra 1. juli 2008. Permisjon for å være norsk dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fra 1. januar 2019.

Erik Møse

Høyesterettsdommer fra 15. august 2009 til 30. oktober 2020.

Clement Endresen

Høyesterettsdommer fra 28. august 2006 til 30. oktober 2019.

Bård Tønder

Høyesterettsdommer fra 15. mai 2006 til 31. mai 2018.

Ingse Stabel

Høyesterettsdommer fra 1. mai 2001 til 31. desember 2016.

Tore Schei

Høyesterettsjustitiarius fra 1. august 2002 til 29. februar 2016. Høyesterettsdommer fra 1. mars 1986 til 31. juli 2002.

Liv Gjølstad

Høyesterettsdommer fra 1. september 1988 til 30. januar 2015.

Kirsti Coward

Høyesterettsdommer fra 15. august 1994 til 31. desember 2010.

Hans Flock

Høyesterettsdommer fra 1. september 1996 til 30. april 2010.

Ketil Lund

Høyesterettsdommer fra 10. september 1990 til 31. oktober 2009.

Gunnar Aasland

Høyesterettsdommer fra 1. april 1979 til 30. april 2006.

Sverre Mitsem

Høyesterettsdommer fra 12. august 2002 til 18. oktober 2005.

Trond Dolva

Høyesterettsdommer fra 1. november 1984 til 31. juli 2004.

Carsten Smith

Høyesterettsjustitiarius fra 1. mai 1991 til 31. juli 2002.

Magnus Aarbakke

Høyesterettsdommer fra 15. august 1994 til 28. februar 2002.

Nina Frisak

Høyesterettsdommer fra 1. mai 2000 til 14. november 2001.

Vera Holmøy

Høyesterettsdommer fra 1. oktober 1976 til 30. april 2001.

Jens Bugge

Høyesterettsdommer fra 15. august 1982 til 30. april 2000.

Jan Skåre

Høyesterettsdommer fra 18. september 1978 til 30. april 1998.

Rolv Hellesylt

Høyesterettsdommer fra 13. august 1979 til 30. september 1997.

Finn Backer

Høyesterettsdommer fra 1. januar 1986 til 31. juli 1997.

Helge Røstad

Høyesterettsdommer fra 15. august 1975 til 31. desember 1993.

Erling Sandene

Høyesterettsjustitiarius fra 1. november 1984 til 30. april 1991. Høyesterettsdommer fra 7. april 1972.

Egil Endresen

Høyesterettsdommer fra 15. februar 1977 til 15. april 1988.

Knut Blom

Høyesterettsdommer fra 15. november 1968 til 31. januar 1986.

Einar Løchen

Høyesterettsdommer fra 14. januar 1977 til 31. desember 1985.

Rolv Einar Rasmussen Ryssdal

Høyesterettsjustitiarius fra 1. september 1969 til 30. oktober 1984. Høyesterettsdommer fra 1. april 1964 til 31. august 1969.

Per Tønseth

Høyesterettsdommer fra 1. september 1969 til 30. august 1984.

Andreas Endresen

Høyesterettsdommer fra 1. september 1959 til 31. desember 1978.

Axel Heiberg

Høyesterettsdommer fra 1. april 1953 til 30. juni 1978.

Trygve Leivestad

Høyesterettsdommer fra 1. november 1958 til 1. februar 1977.

Finn Hiorthøy

Høyesterettsdommer fra 12. april 1955 til 31. desember 1973.

Karsten Gaarder

Høyesterettsdommer fra 11. april 1946 til 30. april 1972.

Til toppen