Dissenser

Tabellen viser dissenser og særmerknader for avgjørelser i saker som er henvist til behandling i Høyesterett. Begrepet «dissens» er brukt når uenigheten gjelder resultatet, mens «særmerknad» er brukt når uenigheten bare gjelder begrunnelsen for resultatet.

Tabellen viser også om flertallet har bestått av tre eller fire dommere. Alle avgjørelser fra forsterket rett er plassert i kolonnen «4-1».

År/avgjørelser Dissens Særmerknad  3-2  4-1 Totalt
2020 102 17 17 % 3 3 % 10 10 % 10 10 % 20 20 %
2019 119 10 8 % 5 4 % 9 8 % 6 5 % 15 13 %
2018 104 10 10 % 2 2 % 4 4 % 8 8 % 12 12 %
2017 121 22 18 % 3 2 % 13 11 % 12 10 % 25 21 %
2016 109 16 15 % 1 1 % 15 14 % 2 2 % 17 16 %
2015 118 23 19 % 5 4 % 18 15 % 10 8 % 28 24 %
2014 105 16 15 % 3 3 % 7 7 % 12 11 % 19 18 %
2013 134 20 15 % 5 4 % 16 12 % 9 7 % 25 19 %
2012 147 25 17 % 9 6 % 17 12 % 17 12 % 34 23 %
2011 177 27 15 % 2 1 % 18 10 % 11 6 % 29 16 %
2010 151 26 17 % 5 3 % 17 11 % 14 9 % 31 21 %
2009 137 22 16 % 6 4 % 10 7 % 18 13 % 28 20 %
2008 172 29 17 % 4 2 % 17 10 % 16 9 % 33 19 %
2007 182 30 16 % 7 4 % 21 12 % 16 9 % 37 20 %
2006 169 29 17 % 4 2 % 15 9 % 18 11 % 33 20 %
2005 186 36 19 % 5 3 % 17 9 % 24 13 % 41 22 %
2004 216 41 19 % 7 3 % 30 14 % 18 8 % 48 22 %
2003 186 29 16 % 3 2 % 13 7 % 19 10 % 32 17 %
2002 154 31 20 % 4 3 % 18 12 % 17 11 % 35 23 %
2001 131 18 14 % 3 2 % 11 8 % 10 8 % 21 16 %
2000 143 29 20 % 8 6 % 28 20 % 9 6 % 37 26 %
Til toppen