Saksliste

Kommende rettsmøter

Tirsdag 17. august

Tvangsfullbyrdelse. Om etablering av rettsvern ved selvstendig rettsvernshevd.

Torsdag 19. august

Strafferett. Om straffritaket for humanitær bistand etter utlendingsloven § 108 sjette ledd, og straffutmåling for hjelp til ulovlig opphold.

Til toppen