Saksliste

Kommende rettsmøter

Torsdag 4. november

Strafferett. Om inndragning av mobiltelefon fra person under strafferettslig lavalder. 

Tirsdag 9. og onsdag 10. november

Plan- og bygningsrett. Om plan- og bygningsloven kapittel 32 gir hjemmel for pålegg om retting/tilbakeføring og tvangsmulkt ved opprusting/nyetablering av vei uten tillatelse.

Torsdag 11. november

Barnevern. Om en forelders rett til å få behandlet krav om tilbakeføring av daglig omsorg. LUKKEDE DØRER. 

Fredag 12. november

Varemerkerett. Om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringslovens generalklausul.

Tirsdag 23. og onsdag 24. november

Personvern. Om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak om at Legelisten.no AS har behandlingsgrunnlag for innsamling og publisering av pasienters subjektive vurderinger av helsepersonell.

Til toppen