Berammingsliste

Velg «Norges Høyesterett» i nedtrekksmenyen.

På grunn av en feil viser søkeresultatet forberedende møter i straffesaker. Et forberedende møte gjelder gjennomføringen av saksforberedelsen og ankeforhandlingen. Møtet avholdes med aktor, forsvarer og eventuell bistandsadvokat i saken, og er ikke åpent for publikum.

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato
Til toppen