Merverdiavgiftsrett. Om det er fradragsrett for merverdiavgift på kostnader pådratt i forbindelse med salg av fast eiendom.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. mars 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 26. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

Skatteklagenemnda
(advokat Finn Backer-Grøndahl) 
 
mot 
 
Staten v/ Finansdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-018532SIV-HRET.

Til toppen