Erstatningsrett. Om erstatningskrav mot nettselskap etter overspenning på elektrisk linjenett. Spørsmål om kontrollansvar og produktansvar ved avtaler med forbruker om overføring av elektrisk energi.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. juni 2021 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 8. mars 2021 skal behandles i Høyesterett.

Elvia AS
(advokat Henning Harborg)

Energi Norge (partshjelper)
(advokat Ole Rasmus Asbjørnsen)

mot

Tryg Forsikring
Fremtind Forsikring AS
If Skadeforsikring Nuf
Codan Forsikring
(advokat Ståle Hovda)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-064933SIV-HRET.

Til toppen