Varemerkerett. Om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringslovens generalklausul.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. juni 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. mars 2021 skal behandles i Høyesterett.

Olav Thon
(advokat John Christian Elden)   

mot     

Erik Jacobsen
Madriku AS
(advokat Vebjørn Krag Iversen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-065762SIV-HRET.

Til toppen