Arbeidsrett. Om forhåndsavtale om lønnstrekk ved feilutbetalinger.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. juni 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 22. mars 2021 skal behandles i Høyesterett.

Eltel Networks AS
(advokat Joakim Augeli Karlsen)

mot  
   
A
(advokat Jan Arild Vikan)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-070242SIV-HRET.

Til toppen