Plan- og bygningsrett. Om plan- og bygningsloven kapittel 32 gir hjemmel for pålegg om retting/tilbakeføring og tvangsmulkt ved opprusting/nyetablering av vei uten tillatelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. juli 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 8. mars 2021 skal behandles i Høyesterett.

Didrik Haugland
Malene Lekven Johnsen
(advokat Hugo Pedersen Matre) 
 
mot 
 
Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Sawkins Eikeland) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-072017SIV-HRET.

Til toppen