Varemerkerett. Om bruk av varemerker som søkeord. Markedsføringslovens generalklausul.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. juli 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 15. april 2021 skal behandles i Høyesterett.

Komplett Bank ASA 
Ikano Bank AB (publ), Norway Branch 
Brabank ASA
(advokat Gunnar Meyer) 
 
Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper)
(advokat Anders Aasland Kittelsen) 
 
mot 
 
Bank Norwegian ASA
(advokat Jan Magne Langseth) 
 
Google LLC (partshjelper)
(advokat Knut Glad) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-083128SIV-HRET.

Til toppen