Foretaksstraff. Om bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig arbeidstillatelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. juni 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 24. februar 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Jon Anders Hasle)

   
mot  
   
Påtalemyndigheten  


Saksnummeret i Høyesterett er 21-083612STR-HRET.

Til toppen