Om tilbakebetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Spørsmål om foreldelse og omgjøringsadgang.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 31. august 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mai 2021 skal behandles i Høyesterett.

Audun Fiskum
Arne Olav Aune
(advokat Aslak Runde) 
 
mot 
 
Staten v/Landbruks- og matdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat David Magnus Myr) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-086055SIV-HRET.

Til toppen