Arbeidsrett. Om oppsigelse etter brudd på helsepersonelloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. juli 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 29. april 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Anne-Gry Rønning-Aaby) 
 
mot 
 
Helse Stavanger HF
(advokat Arne Oftedal)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-087615SIV-HRET.

Til toppen