Strafferett. Om det skal idømmes fengselsstraff eller forvaring i sak om brannstiftelser

Høyesterett ankeutvalg besluttet 14.juli 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 28. mai 2021 skal behandles i Høyesterett

A (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummer i Høyesterett er 21-088512STR-HRET

Til toppen