Arbeidsrett. Om søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdragelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. august 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 9. april 2021 skal behandles i Høyesterett.

Aker Solutions AS
(advokat Kurt Weltzien)   

mot     

A
B
(advokat Agnete Velde Jansson)   

C
D
(advokat Eyvind Mossige)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-090917SIV-HRET.

Til toppen