Kontraktsrett. Om domstolenes prøving av advokatsalær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. august 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mai 2021 skal behandles i Høyesterett.

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS
(advokat Erlend Haaskjold) 
 
mot 
 
Rondeslottet Hotell AS Tvangsavviklingsbo


Rondeslottet Hotell AS
(advokat Peter Hallsteinsen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-096311SIV-HRET.

Til toppen