Straffeprosess. Om kravene til lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse etter straffeprosessloven § 321.

Høyesteretts ankeutvalg 12. august 2021 besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 14. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Simen Perminow Skjønsberg)

mot     

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Trude Antonsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-096814STR-HRET.

Til toppen