Strafferett. Om oppholdsforbud med elektronisk kontroll.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. september 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 9. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Tom Ovesen) 

mot  
   
Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 21-102906STR-HRET.

Til toppen