Strafferett. Om inndragning av mobiltelefon fra person under strafferettslig lavalder.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. august 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 10. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Vigdis Brandstorp) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(statsadvokat Stein Vale) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-103015STR-HRET.

Til toppen