Strafferett. Om forsett og kravene til domsgrunner for subjektiv skyld ved grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. september 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 10. mars 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot  
   
B
(advokat Hans Peder Bjerke)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-109280STR-HRET.

Til toppen