Strafferett. Om det foreligger grovt bedrageri ved rapportering av antall rein som grunnlag for tildeling av økonomisk tilskudd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. september 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 28. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

I.
A
(advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok)

mot 

Påtalemyndigheten     
   
II.  
Påtalemyndigheten  

mot

A
(advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-109906STR-HRET.

Til toppen