Forsikringsrett. Om foreldelse av skadeforsikringskrav.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. august 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 10. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

Eika Forsikring AS
(advokat Karoline Dorthea Stenberg)

mot

Vegard Birkestøl

(advokat Edvard Terje Eide)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-117215SIV-HRET.

Til toppen