Strafferett. Om omgjøring av beslutning om å ikke tillate anke fremmet. Isolasjon og straffutmåling.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. oktober at anke over Norges Høyesteretts beslutning 27. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Marius Oscar Dietrichson)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-117947STR-HRET.

Til toppen