Arbeidsrett. Om omfanget av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i oppsigelsessak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. september 2021 anke over Hålogaland lagmannsretts dom 8. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Sigurd Øyvind Kambestad)   

Fagforbundet (partshjelper)
(advokat Børge Benum)   

mot     

Widerøe's Flyveselskap AS
(advokat Knut-Marius Sture)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-119780SIV-HRET.

Til toppen