Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff ved overtredelse av straffeloven § 302 – samleie med barn under 16 år.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. september 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 24. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten   

mot     

A
(advokat Tore Angen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-120050STR-HRET.

Til toppen