Kontraktsrett. Om mangelskrav etter kjøp av fritidseiendom som følge av reguleringsmessige forhold i nærområdet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. oktober 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 17. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

Sigmund Børve
Stian Skagen 
Joakim Skagen 
Tor Børve 
HDI Global Specialty SE, Sverige filial
(advokat Chriss Rene Grytøre Bjorøy) 
 
mot 
 
Anna Hovda Døskeland Dalheim 
Tore Dalheim
(advokat Erik Årstad) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-120073SIV-HRET.

Til toppen