Salærfastsettelse. Om det utgjør indirekte diskriminering å ikke ta hensyn til den salærberettigetes dysleksi.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. september 2021 at anke over Frostating lagmannsretts kjennelse 26. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

Advokat Farhad Shæriæti
(advokat Bendik Falch-Koslung)   

Saksnummeret i Høyesterett er 21-125186SIV-HRET.

Til toppen