Barnevern. Om en forelders rett til få behandlet krav om tilbakeføring av daglig omsorg.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. september 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 7. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

X kommune
(Kommuneadvokaten i X v/advokat Grethe Hansen)
   
mot  
   
A
(advokat Hugo Haarr Dybwad)
   
B
(advokat Line Hammari)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-129102SIV-HRET.

Til toppen