Barnerett. Om det skal fastsettes samvær under tilsyn etter barneloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. juli 2021 skal behandles i Høyesterett.

I.
A
(advokat Lars Christensen)   

mot    

B
(advokat Morten Engesbak)

II.
B (advokat Morten Engesbak)   

mot     

A
(advokat Lars Christensen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-133423SIV-HRET.

Til toppen