Strafferett. Om straffutmåling for misbruk av offentlig støtteordning knyttet til covid-19-pandemien.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Øyvind Bratlien) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-135641STR-HRET.

Til toppen