Utlendingsrett. Om forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 30. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Utlendingsnemnda 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler)

mot

A
(advokat Daniel Storrvik)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-138726SIV-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen