Utlendingsrett. Om gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om utvisning av EØS-borger.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 25. august 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Odd Gunnar Kallevik)

mot

Staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten
v/advokat Hilde Ruus)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-138759SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen