Erstatningsrett. Om eiendomsmeglerforetaks erstatningsansvar overfor kjøper i forbindelse med budrunde.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. juli 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Hans Augun Parmann)

mot

Aksept Eiendomsmegling AS
Tryg Forsikring AS (advokat Trine Vøien)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-140771SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen