Om prøving av et trossamfunns avgjørelse om eksklusjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 9. juli 2021 skal behandles i Høyesterett.

Jehovas Vitner-Ski Menighet
(advokat René Stub-Christiansen)

mot

A
(advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-142136SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen