Barnerett. Om rett til å ta del i foreldreansvaret for en person som har fungert som sosial og psykologisk far, men som det er fastslått at ikke er biologisk far.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. august 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Mette Yvonne Larsen)

mot

B                                                               
(advokat  Anders Westeng)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-146181SIV-HRET

Til toppen