Utlendingsrett. Om en iransk konvertitt har krav på asyl.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 2. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler)

mot

A
(advokat Jostein Løken)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-149678SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen