Opphavsrett. Om VGs adgang etter åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd til å gjengi fotografier av blant annet medarbeidere i Advokatfirmaet Rogstad i sine reportasjer om advokatfirmaet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

Advokatfirmaet Rogstad AS
A
(advokat Andreas Galtung)

mot

B
Verdens Gang AS
(advokat Halvard Helle)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-153384SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen