EMK. Om overlevering til Polen etter arrestordreloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10.november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Nils Christian Nordhus)

mot

Påtalemyndigheten (politiadvokat Ingunn Hodne)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-154386STR-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg. 

Til toppen