Selskaps- og prosessrett. Om ansvar for idømte sakskostnader.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. desember 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 9. juli 2021 skal behandles i Høyesterett.

Nettforsk AS
A
(advokat Alexander Daae)

mot

SinkabergHansen AS
(advokat Ida Espolin Johnson)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-154761SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen