Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. desember 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. september 2021 skal behandles i Høyesterett. 

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat John Christian Elden)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-154811STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Behandles i sammenheng med sak nr. 21-168988STR-HRET.

Til toppen