Strafferett. Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. desember 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 27. august 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Asbjørn Stokkeland)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-155063STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen